May 10, 2021
Breaking News

ઓખા હરણ કડવું 34 to 56

કડવું – ૩૪ મું.        રાગ સાખી – ઓખા રૂવે ચિત્રલેખા વિનવે, ઘેલી સહિયર નવ રોય; સ્વપ્ને દીઠું જો નીપજે, તો દુ:ખ ન પામે કોય. ...
Posted in નવલકથા, વાતાઁTagged ,,,,,,,Leave a Comment on ઓખા હરણ કડવું 34 to 56