January 22, 2021
Breaking News

અબોલ પશુ-પક્ષીનો જીવ બચી જાય એના માટે આ હેલ્પ લાઇન નંબર જરૂર શેર કરજો

કરૂણા અભિયાન-૨૦૧૯” અંતર્ગત અબોલ પશુ-પક્ષી રક્ષણ મીટીંગ યોજાઇ પતંગના દોરાથી ઘાયલ થયેલ પશુ-પક્ષી અને માણસો માટે વન વિભાગ,પશુદવાખાના,જીવદયા સંસ્થા દ્વારા કંન્ટ્રોલરૂમ તથા સારવાર કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવેલ છે જેનો સંપર્ક કરx Dr byવો સરકારશ્રી દ્વારા કરૂણા અભિયાન પ્રોજેકટ શરૂ કરવામાં આવેલ છે જે સંદર્ભે તા.૧૦ જાન્યુઆરી થી ૨૦ જાન્યુઆરી સુધી પતંગના દોરાથી અબોલ પશુ-પક્ષી ઓ અને માણસોને નુકશાન ન થાય તે હેતુથી’કરૂણા અભિયાન હાથ ધરવામાં આવે છે અને ઉતરાયણ જેવા પર્વની ઉજવણી જેવો માનવનો હર્ષ અને ઉલ્લાસનો પ્રસંગ અબોલ પશુપક્ષી ઓ માટે અને માણસોને કોઇ ખતરારૂપ ન થાય તે રીતે ઉજવ વામાં આવે તે દિશાઓમાં પ્રયત્નો થાય અને લોકોમાં જાગૃતિ કેળવાય છે.આ સંદર્ભે ” કરૂણા અભિયાન-૨૦૧૯ અંતર્ગત આજરોજ જિલ્લા સેવાસદન સભાખંડ,કલેકટર કચેરી-મોરબી ખાતે કલેકટરશ્રી આર.જે.માકડીયાના અધ્યક્ષસ્થાને એક મીટીંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ. નાયબ વન સંરક્ષક શ્રી એમ.એમ.ભાલોડીએ સવારના ૯-૦૦ કલાક પહેલા અને સાંજે ૧૭-૦૦ કલાક પછી પતંગો ઉડાવવામાં ન આવે તેવી જાહેર જનતાને અપીલ કરી છે. તેમજ પ્રસંગોચિત વિસ્તૃત માહિતી આપીહતી. જયારે મોરબી જિલ્લાના શહેર તથા તાલુકા ઓના વિસ્તારોમાં નીચેની વિગતોએ કંન્ટ્રોલ રૂમો તથા સારવાર કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેમનો જાહેર જનતા એ નોંધ લઇ પતંગના દોરાથી અબોલ પશુ-પક્ષીઓ અને માણસો ધાયલ થાય તો નીચે મુજબના કંન્ટ્રોલ રૂમ અને સારવાર કેન્દ્રનો સંપર્ક કરી તાત્કાલીક જાણ કરવા અનુરોધ કરવામાંઆવે છે.

પક્ષી રક્ષણ માટે ” કરૂણા અભિયાન ” -૨૦૧૯ માટે વન વિભાગ દ્રારા શરૂ કરવામાં આવનાર કંટ્રોલરૂમની વિગતો મોરબી જિલ્લા મોરબી અનુ.નં. તાલુકાનું નામ , કંટ્રોલ રૂમનું સ્થળ/સરનામું , કંટ્રોલ રૂમનાં એસ.ટી.ડી.કોડ/ ટેલીફોન ,નંબર કંટ્રોલ રૂમનાં ઇન્ચાર્જ અધિકારીનું નામ/હોદો કંટ્રોલ રૂમનાં ઇન્ચાર્જ અધિકારીનો સંપર્ક નંબર ૦૧ મોરબી રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસરશ્રીની કચેરી ભીમસર ગંજીવાડા ૦૨૮૨૨-૨૪૦૪૨૬ શ્રી વી.પી જાડેજા-રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર ૯૬૬૨૬૬૩૯૩૫ શ્રી એમ.જી. દેત્રોજા-વનપાલ-મોરબી ૯૯૭૮૯૧૦૭૦૪ શ્રી આર.વી.કુકડિયા-ફોરેસ્ટ ગાર્ડ-મોરબી ૭૦૪૩૬૯૩૨૦૨ ૨ મોરબી સાવરેન્જ ધરમપુર નર્સરી-ધરમપુર ૯૪૨૭૨૪૦૫૨૯ શ્રી એ.બી.પટેલ ૯૪૨૭૨૪૦૫૨૯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *