વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ‘પ્રધાનમંત્રી સહજ બિજલી યોજના – સૌભાગ્ય યોજના’ લોન્ચ કરી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય દેશમાં જે શહેર, નગર કે ગામડામાં ગરીબનાં ઘરમાં વીજળી ન હોય ત્યાં વીજળી પહોંચાડવાનો

“શશક્ષણ એ સૌથી શક્તતશાળી હશથયાર છેજેનોઉપયો ગ તમેશિશ્વનેબદલિા માટેકરી શકો છો”પ્રસ્તાિનાશશક્ષણના મહ ત્વ શવશેઅગણણત શબ્દો લખાયેલા છે. શશક્ષણ એકમાત્ર મલ્ૂયવાન સપં શિ છે, જે મનષ્ુયહાસં લ કરી શકે છે. શશ

જીપીએસસી દ્વારા આવતીકાલથી વર્ગ-1 તથા વર્ગ-2ની જગ્યા માટેના ઇન્ટરવ્યૂ શરુ થઇ રહ્યા છે. ઇન્ટરવ્યૂ સુધી પહોંચનારા તમામ 912 ઉમેદવારોને હું હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું અને ઇન્ટરવ્યૂ ખૂબ સારું જાય એ

સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચુકાદો આવે તે પહેલાં જ સરકારનો નવો .વટ હુકમ વાલીઓને મોટી રાહત : તમામ ખાનગી સ્કૂલોમાં .એક સરખી ફી સ્કુલ ગમે તે હોય વાષિર્ક ફી ૧૨ હજાર જ

આ ભયંકર ગરમીમાં AC ખરીદનારાઓ માટે ખુશખબર, મોદી સરકાર આપશે આટલું સસ્તું AC કિંમત જાણીને ઝૂમી ઉઠશો હાલ જયારે વધતી ગરમીથી દરેક વ્યક્તિ ખૂબ પરેશાન છે ત્યારે ગરમીથી બચવા માટે

ધોરણ ૧૦ તથા ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે PM સ્કોલરશીપ ૨૦૧૯… પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી એ સ્કોલરશીપ યોજના કરી જાહેર.. સ્કોલરશીપ ફોર્મ ભરવા માટેની લીન્ક :- click here Candidates are advised

ગુનેગાર વ્યકિતઓ જેકોઈ પરિસ્થિતિને કારણે ગુનો કર્યો હોય અને તેના પરિણામે અદાલતના આદેશથી તેઓ જેલમાં સજા ભોગવી.રહ્ય હોય પરંતુ તેઓ જ એકમાત્ર કે…… મુખ્ય કમાતી વ્યકિત હોય અને તેમના જેલમાંજવાથીતેમનાકુટુંબપર.આર્થિક

સંકટમોચન (રાષ્ટ્રિયકુટુંબસહાય) યોજનાલાભ કોને મળી શકે ? ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટુંબના મુખ્ય કમાઉ વ્યક્તિ (સ્ત્રી કે પૂરૂષ) નું મૃત્યુ કુદરતી રીતે અથવા અકસ્માત મૃત્યુ થાય તે કુટુંબને લાભ મળવાપાત્ર

દિકરી સાંપનો ભારો નહી પરંતુ વહાલનો દરિયો હોય છે.આને ખરા અર્થમાં સાર્થક ઠેરવવા કેન્દ્ર સરકારે કમર કસી છે. અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બેટી બચાવો અભિયાનને સમર્થન આપવા માટે સુકન્યા સમૃધ્ધિ